Měření spotřeby domu po fázích

Měření spotřeby domu po fázích

V tomto příspěvku ukážeme jak lze řešit měření aktuální spotřeby po fázích v rodinném domě. Lze použít různé komerční zařízení, bohužel nativní MQTT zařízení jsme nenašli. V našem případě jsme tedy kvůli existující síti Z-Wave zvolili produkt Aeotec Home Energy Meter Gen5.

Proč je dobré měřit spotřebu po fázích?

Toto řešení je bohužel vyustění nekompetentnosti distribučních společností, které již dávno měly mít toto měření ve své kompetentnosti a měly by ho zákazníkovi poskytovat online v rámci svých nemalých distribučních poplatků. Měření po fázích vám pěkně ukáže špičky na jednotlivých fázích, symetrii odběru na jednotlivých fázích (mělo by to zajímat hlavně distributora). V našem případě jsme zjistili, že nejsme schopni při normalním režimu dosáhnout krajních mezí hodnoty jističe 3x25A a platíme tento rezervovaný výkon zcela zbytečně. Postačí nám i 3x20A možná i 3x16A což může být při dnešních cenách úspora 69 resp 125 Kč měsíčně pouze za jistič.

Podstatný přínos má měření při plánování FVE. Pár měsíců měření vám pomůže specifikovat na míru výkonnost měniče, baterii a panelů a ušetřit tak v provozu co nejvíce. Ve spojení s opravdu automatizovaným domem vám to umožní zapínat/vypínat a plánovat odběry v rodinném domě (natápění elektrokotle, topení, odložené praní, sušení, mytí) v závislosti na podmínkách.

Hardware

Aeotec Home Energy Meter Gen5

8. díl - Bezdrátové standardy: Z-Wave

Software

OpenHAB 3

Zapojení

Dle výrobce je schéma zapojení pro 3 fáze následující:

Aeotec Z-Wave real installation

V našem případě jsme uchytili vlastní jednotku v postranní části rozvaděče. Z hlavního proudového chrániče jsme vedli jednotlivé fáze do samostatného třífazového jističe - nejlépe B6. Všechny modré nulové vodiče skončili na společném nulovacím můstku hlavního chrániče.

POZOR: Instalaci provádějte při vypnutém hlavním vypínačí a také raději vypnutém přívodu do domu! Pokud nemáte zkušenosti s elektřinou pozvěte si certifikovaného elektrikáře! Neručíme za jakékoliv škody způsobené neodborným přístupem!

PiHome - Aeotec HEM Installation OpenHAB

Jak na to

Po zapojení spárujte Aeotec Home Energy meter dle návodu v 8. díl - Bezdrátové standardy: Z-Wave a v záložce Channels zvolte Add Equipment to Model. Vyberte, které hodnoty co Aeotec HEM nabízí chcete ukládat. Nám přišli vhod všechny na screenu níže. Zaškrtněte a zvolte Add to Model. Vytvoří se jednotlivé Items.

PiHome - Energy meter items

Nyní už stačí tyto Items pěkně uspořádat v nějakém přehledu. Já jsem preferoval umístění základního údaje o okamžité a celkové spotřebě na výchozí obrazovku a po prokliku je zde navigace na samostatnou Page kde jsou pak detailnější informace.

PiHome - měření spotřeby elektřiny

PiHome - měření spotřeby elektřiny po fázích

Můžete si klidně naimportovat celou Page s detailními informacemi z obrázku výše. Nezapomeňte změnit názvy proměnných dle vašich Items. Záložka Code vypadá takto.

config:
  label: Energy
  sidebar: true
  order: ""
blocks:
  - component: oh-block
    config: {}
    slots:
      default:
        - component: oh-grid-row
          config: {}
          slots:
            default:
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        label: Energy meter
        - component: oh-grid-row
          config: {}
          slots:
            default:
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        title: Aktuální odběr
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts.displayState +
                          ' W '
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        title: Aktuální proud
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeteramps
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
                        actionAnalyzerChartType: month
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeteramps
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeteramps.displayState +
                          ' A'
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeteramps
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        title: Aktuální napětí
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmetervolts
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
                        actionAnalyzerChartType: month
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmetervolts
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmetervolts.displayState +
                          ' V '
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmetervolts
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        title: Celkem spotřebováno
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts
                        actionAnalyzerChartType: month
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh.displayState + '
                          kWh '
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh
        - component: oh-grid-row
          config: {}
          slots:
            default:
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1.displayState
                          + ' W
                          ('+items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh1.displayState
                          + ' kWh)'
                        title: L1 aktuální (celkem)
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1
                        actionAnalyzerChartType: month
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts2.displayState
                          + ' W
                          ('+items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh2.displayState
                          + ' kWh)'
                        title: L2 aktuální (celkem)
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts2
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts2
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-label-card
                      config:
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts1
                        label: =items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts3.displayState
                          + ' W
                          ('+items.ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ElectricmeterkWh3.displayState
                          + ' kWh)'
                        title: L3 aktuální (celkem)
                        action: analyzer
                        actionAnalyzerItems:
                          - ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts3
                        actionAnalyzerChartType: month
                        trendItem: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_Electricmeterwatts3
        - component: oh-grid-row
          config: {}
          slots:
            default:
              - component: oh-grid-col
                config: {}
                slots:
                  default:
                    - component: oh-toggle-card
                      config:
                        item: ZWaveNode004ZW095HomeEnergyMeter_ResetMeter
                        title: Reset energy meter
masonry: null
grid: []
canvas: []

Co dál?

Hodnoty z měřených veličin jsou v OpenHAB 3 automaticky ukládany a je možné je zobrazovat v grafu. Na tyto hodnoty je pak možné navázat různá pravidla chování ostatních spotřebičů. Tady je to už jenom na vás! Pokud používate nějaké zajímavé využití, podělte se s o něj s námi v komentářích příspěvku.

Tip: Měřák Aeotec v defaultním nastavení zobrazí aktuální odběr s cce 30 minutovým intervalem. Pokud chcete tento intervál zkrátit tak to nevezme nastavení v OpenHAB. Je ale možné to obejít krátkou odbočkou.

1) Stáhněte si portable prográme Z-Wave PC Controller na konci tohoto odkazu ve vašem Windows

2) Rozbalte, otevřete, připojte Z-Wave USB Controller z Raspberry Pi do vašho PC

3) Zvolte Settings -> Detect -> Vyberte

4) V záložce Command Class vyberte  COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V1

5) Command Name:ASSOCIATION_SET

6) Nastavte NodeID na 01 pro všechny tři Grupy (01,02,03)

PiHome - Aeotec Energu Meter Interval

7) Odpojte, zapojte zpět do RPi a k odečítaní by mělo docházet dle hodnoty parametru 111

Hodnocení článku:

Průměr: 4 ( 41 hlas)

Podpořte nás:

Přidat komentář:

Přidat komentář

Nejnovější články v blogu

Nilan Modbus OpenHAB
Nilan VP18 vs OpenHABHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku si ukážeme propojení aktivní rekuperační jednotky Nilan, v našem případě typ VP18 K WT s OpenHAB 3. Komunikací přes Modbus je možné načítat celou škálu hodnot, ale hlavně také řídit jednotku skrze OpenHAB. To nám umožňuje dálkově nebo programově měnit výkon a nastavení větrání v závislosti na režimu (noc, vaření atd.)

Základ - Winbox, DHCPHodnocení: 
0%

V tomto seriálu se podíváme na postupné nastavení zařízení značky MikroTik pro domácí použití nebo malou firmu (do 10 lidí). V prvním článku se budeme věnovat úvodnímu nastavení - stáhneme si Winbox a nastavíme DHCP pro primární síť a jednu hostovskou síť. Stejně tak upravíme i Wifi.

PiHome - Chytry dum mereni spotreby elektriny
Měření spotřeby domu po fázíchHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku ukážeme jak lze řešit měření aktuální spotřeby po fázích v rodinném domě. Lze použít různé komerční zařízení, bohužel nativní MQTT zařízení jsme nenašli. V našem případě jsme tedy zvolili kvůli existující síti Z-Wave produkt Aeotec Home Energy Meter Gen5.

DIY Alarm
Alarm z existujících PIR senzorů v chytrém doměHodnocení: 
100%

V chytrém domě, kde PIR čidla neslouží jenom ke spínání světel při pohybu, je možné tyto čidla vyžít k zjištění přítomnosti osob v dané místnosti. Na těchto informacích se dá postavit poměrně spolehlivý domácí necertifikovaný zabezpečovací systém. V tomto postupu naleznete logiku jakým způsobem to může fungovat v softwaru OpenHAB 3 na našem demo příkladě chytrého domu.

Arduino PIR - možnost deaktivace, časovač a denní doba
Pokročilé nastavení PIR čidel pro řízení světel v OpenHABHodnocení: 
98.5%

PIR čidlo HC-SR501 obsahuje mechanické nastavení dosahu záběru a délky sepnutí. V inteligentním domě ale chceme mít možnost variabilně parametry PIR měnit. Ukážeme jak PIR čidlo nastavit tak, aby šlo v aplikaci nebo vypínačem deaktivovat a volitelně nastavovat délku svícení.

Centrální tablet pro chytrý dům
Centrální tablet pro ovládání chytrého domuHodnocení: 
80%

Centrální tablet nebo starší smartphone se perfektně hodí jako centrální ukazatel informací o stavu v domě a také k jeho ovládání. Zpravidla nahrazuje videovrátného a můžete si na něm pustit například oblíbenou hudbu při vaření nebo číst recepty. V článku popíšeme funkční příklad takového "wall" tabletu a jeho nastavení v tzv. kiosk módu, aby nesvítíl po nocích a reagoval jenom když je někdo poblíž.

Persistent linux live USB
Vytvoření persistent live USB LinuxuHodnocení: 
0%

Většina distribucí linuxu existuje v "live" provedení, tz. že po rozbalení jej můžete používat přímo z flash disku nebe externiho SSD. Po uložení práce se vám ale klasická live distribuce znovu uvede to výchozího nastavení. Toto řeší tzv. persistent live instalace. Ukážeme si jak jej vytvořit na Linuxu nebo Windows.

Jabltron propojení s chytrou domácností
Propojení Jablotronu s OpenHABHodnocení: 
0%

V tomto článku si představíme užitečný "binding" pro OpenHAB hlavně v tuzemských instalacích kde je hodně zastoupen alarm od firmy Jablotron. Propojení alarmu s chytrou domácností nám umožní reagovat na stav zakódování/odkodování domu. Typicky při zákodování domu zhasnout všechna světla, zavřít přívod vody, vypnout cirkulaci TUV, vypnout spínáne zásuvky a cokoliv dalšího co nepotřebujete v provozu nejste-li doma.

Thunderbird vs Exchange email and calendar
Thunderbird vs MS ExchangeHodnocení: 
0%

V tomto článku si ukážeme jak provozovat firemní poštu a kalendář postavenou na MS Exchange 20xx s Thunderbirdem na jakḱoliv distribuci Linuxu. Používám toto řešení k spokojenosti přes 8 let od verze Exchange 2013 - 2016 - 2019.