7. díl - Senzory (teplota, vlhkost, pir) v chytrém domě

Následující návod vám nabídne rozšíření základní instalace OpenHAB o nepřeberné množství senzorů kompatibilních s deskami Arduino. Jako základ vám ukážeme použitelný kód pro sběr informací ze senzorů teploty a vlhkosti (DHT22,DS18B30) a pohybového senzoru (HC-SR501).


Co budeme potřebovat:

2. díl - OpenHAB na Raspberry Pi

Originál Arduino Mega s originál Ethernet 2 Shieldem (DIN držák)

KRONE svorky /DIN držák

Senzory kompatibilní s Arduinem (např. DHT22 - teplota, vlhkost, DS18B30 - teplota podlah, HC-SR501- pohybový senzor atp.)

Arduino je pro náš otevřený systém inteligentního domu kritickým prvkem. Díky velkému množství aplikací a kompatibilního hardware jsou možnosti rozšíření téměř neomezené. Navíc samotná deska a kompatibilní senzory jsou cenově bezkonkurenční. Konkrétně doporučujeme desku Arduino Mega s Ethernet shieldem. Je vybavena až 50 piny pro vstup/výstup a s Ethernet shieldem umí komunikaci v protokolu MQTT prostřednictvím LAN připojení.

Napájení a propojení

Pi-Home - chytrý dům a senzory teplot, vlhkosti, pohybu

TIP: U senzorů DHT22 se někdy objeví nějaký zadrhel a přestanou posílat data. Musí dojít až k odpojení napájení. Řešíme to spíaným napajením jedné červené Krone svorky kde jsou pověšené všechny DHT senzory. U DS18B20 se podívejte na schéma zapojení zde.

Software

V následující části naleznete sketch a makefile pro Arduino se vzorovým kódem čidel DHT22 a HC-SR501 a DS18B30 na jednom Arduinu. Sketch je kus kódu, který je po uploadu na Arduino cyklicky opakován.

Ukázkový sketch

V tomto jednoduchém sketchi jsou použité knihovny SPI.h, Ethernet2.h, DHT.h, PubSubClient.h, OneWire.h, DallasTemperature.h.  V adresáři pro Arduino se musí nacházet Makefile (název souboru) s obsahem níže. Zde je uvedeno, jaké knihovny budeme načítat a kde jsou umístěny. Knihovny můžete vyhledat na internetu a stáhnout. Dále je v Makefile jednoznačná specifikace Arduina, já používám specifický název, jak se Arduino hlásí na cestě /dev/serial/by-id/usb-Arduinoxxxx  Jednoduše jděte v SSH na Raspberry do této složky a zkuste zapojit/odpojit dané Arduino a zaznamenejte si jaký název se zde objeví. Jmeno zařízení zkopírujte do Makefile níže. V sketchi jsou pak deklarované proměnné (piny), na kterých jsou připojeny jednotlivé relé desky a logika odposlechu MQTT pro akci, nějaký reconnect, atd.

Vzorový "Makefile"

ARDUINO_DIR = /usr/share/arduino
BOARD_TAG    = mega2560
ARDUINO_PORT = /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85531303630351119291-if00 (nahraďte vlastním názvem)
USER_LIB_PATH = /usr/share/arduino/libraries
ARDUINO_LIBS = Ethernet2 SPI pubsubclient DHT OneWire DallasTemperature
include /usr/share/arduino/Arduino.mkVzorový sketch " Sensors.ino"

/*
 Arduino 4 (PA04)
 
  - connects to an MQTT server
  - publishes "hello world" to the topic "pihome"
  - subscribes to the specific topic pihome/xxx
  - collect and sends a values from PIR, DHT22 and DS18B20 sensors
  - multiple arduino's with same generic sketch can run parallel to each other
  - multiple arduino's need each to have a unique ip-addres, unique mac address and unique MQTT client-ID
  - tested on arduino-mega with W5100 ethernet shield
*/

//------------------------------------------------------------------------------

//MQTT
#include <PubSubClient.h>
#include <Ethernet2.h>

//DHT+DS18B20
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

//Time variables
unsigned long time_now = 0;
unsigned long time_now1 = 0;

//Strings for MQTT
char buff_ST111[10];
char buff_ST121[10];
char buff_ST131[10];
char buff_ST141[10];
char buff_ST151[10];
char buff_ST152[10];
char buff_ST161[10];
char buff_ST201[10];
char buff_ST211[10];
char buff_ST221[10];
char buff_ST231[10];
char buff_ST241[10];

char buff_SH111[10];
char buff_SH121[10];
char buff_SH131[10];
char buff_SH141[10];
char buff_SH151[10];
char buff_SH152[10];
char buff_SH161[10];
char buff_SH201[10];
char buff_SH211[10];
char buff_SH221[10];
char buff_SH231[10];
char buff_SH241[10];//Variables for floor temperatures
float SF111 =0;
float SF121 =0;
float SF131 =0;
float SF151 =0;
float SF152 =0;
float SF201 =0;
float SF211 =0;
float SF221 =0;
float SF231 =0;
float SF241 =0;

char buff_SF111[10];
char buff_SF121[10];
char buff_SF131[10];
char buff_SF151[10];
char buff_SF152[10];
char buff_SF201[10];
char buff_SF211[10];
char buff_SF221[10];
char buff_SF231[10];
char buff_SF241[10];


// No motion detected at start
int SP111 = 0;
int SP121 = 0;
int SP131 = 0;  
int SP141 = 0;     
int SP151 = 0;
int SP152 = 0;
int SP161 = 0;
int SP201 = 0;
int SP211 = 0;
int SP221 = 0;
int SP231 = 0;
int SP241 = 0;

//Last values for PIR
int lastSP111 = LOW;
int lastSP121 = LOW;
int lastSP131 = LOW;  
int lastSP141 = LOW;     
int lastSP151 = LOW;
int lastSP152 = LOW;
int lastSP161 = LOW;
int lastSP201 = LOW;
int lastSP211 = LOW;
int lastSP221 = LOW;
int lastSP231 = LOW;
int lastSP241 = LOW;

//OneWire (DS1820)
#define ONE_WIRE_BUS 9
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
//**********Change this Dallas sensosrs MAC to your devices**********//
DeviceAddress mac_SF111   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF121   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF131   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF151   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF152   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF201   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF211   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF221   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF231   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };
DeviceAddress mac_SF241   = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0xCB, 0x55, 0x16, 0x3, 0x28 };

//DHT22
#define DHTP111 22
#define DHTP121 24  
#define DHTP131 26    
#define DHTP141 28
#define DHTP151 30
#define DHTP152 32  
#define DHTP161 34    
#define DHTP201 36
#define DHTP211 38
#define DHTP221 40  
#define DHTP231 42    
#define DHTP241 44

#define DHTTYPE DHT22    
     
DHT DHT111(DHTP111, DHTTYPE);
DHT DHT121(DHTP121, DHTTYPE);
DHT DHT131(DHTP131, DHTTYPE);
DHT DHT141(DHTP141, DHTTYPE);
DHT DHT151(DHTP151, DHTTYPE);
DHT DHT152(DHTP152, DHTTYPE);
DHT DHT161(DHTP161, DHTTYPE);
DHT DHT201(DHTP201, DHTTYPE);
DHT DHT211(DHTP211, DHTTYPE);
DHT DHT221(DHTP221, DHTTYPE);
DHT DHT231(DHTP231, DHTTYPE);
DHT DHT241(DHTP241, DHTTYPE);


//PIR's pins
int SP111P = 23;    
int SP121P = 25;    
int SP131P = 27;    
int SP141P = 29;    
int SP151P = 31;    
int SP152P = 33;    
int SP161P = 35;
int SP201P = 37;
int SP211P = 39;
int SP221P = 41;
int SP231P = 43;
int SP241P = 45;
 
// Arduino MAC address must be unique for every node in same network
// To make a new unique address change last letter
// Arduino 4
byte mac[]    = { 0xCC, 0xFA, 0x0B, 0xC4, 0x19, 0x01 };  

// Unique static IP address
IPAddress ip(10 ,0 ,0 ,174);

// IP Address of your MQTT broker (OpenHAB server)
byte server[] = { 10, 0, 0, 24 };

// Handle and convert incoming MQTT messages ----------------------------------------
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  }   
    
// Initiate instances -----------------------------------
EthernetClient arduino4;
PubSubClient client(server, 1883, callback, arduino4);

void setup(){
   //Only for diagnostics when you need to read DS18B20 mac addresses
   //Serial.begin(115200);
       
       sensors.begin();      
       DHT111.begin();
       DHT121.begin();
       DHT131.begin();
       DHT141.begin();   
       DHT151.begin();
       DHT152.begin();
       DHT161.begin();
       DHT201.begin();   
       DHT211.begin();
       DHT221.begin();
       DHT231.begin();
       DHT241.begin();   
    
  // Setup ethernet connection to MQTT broker
  Ethernet.begin(mac, ip);
  if (client.connect("arduino4", "openhabian", "openhabian")) {
    client.publish("pihome", "Hello world - here Arduino PA04 with IP 10.0.0.174");
  }
     
  pinMode(SP111P, INPUT);
  pinMode(SP121P, INPUT);
  pinMode(SP131P, INPUT);
  pinMode(SP141P, INPUT);
  pinMode(SP151P, INPUT);
  pinMode(SP152P, INPUT);
  pinMode(SP161P, INPUT);
  pinMode(SP201P, INPUT);
  pinMode(SP211P, INPUT);
  pinMode(SP221P, INPUT);
  pinMode(SP231P, INPUT);
  pinMode(SP241P, INPUT);    
}


//-----------------------------------------------
long lastReconnectAttempt = 0;

boolean reconnect() {
  if (client.connect("arduino4", "openhabian", "openhabian")) {
    // Once connected, publish an announcement...
    client.publish("pihome","Arduino 4 - reconnected");
  }
  return client.connected();
}
//----------------------------------------------

void loop()
{
  if (!client.connected()) {
    long now = millis();
    if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
      lastReconnectAttempt = now;
      // Attempt to reconnect
      if (reconnect()) {
        lastReconnectAttempt = 0;
      }
    }
  } else {
    // Client connected

    client.loop();
}
//Only for diagnostics when you need to read DS18B20 mac addresses
//if(millis() >= time_now1 + 5000){
//   time_now1 += 5000;
//     //Print all physical addresses for oneWire to Serial port
//     byte i;
//     byte addr[8];
//     int id=0;     
//     
//     Serial.print("test");
//     
//     while(oneWire.search(addr))
//     {
//         Serial.print(id);
//         Serial.print(": ");
//       for( i = 0; i < 8; i++) {      
//         Serial.print(addr[i], HEX);
//         Serial.print(" ");
//         }    
//         Serial.println("");      
//       id++;   
//     }
//     oneWire.reset_search();
//     
//}  

// Collect sensor data every 30 sec
if(millis() >= time_now + 30000){
   time_now += 30000;
     
//============DHT Sensors - Temperature + Humidity============

    
    //DHT sensor - read temp, convert and send via MQTT  

      //Temperature
      float ST111 = DHT111.readTemperature();
      if ((ST111 >=-20) && (ST111<= 99)){
         dtostrf(ST111,3, 1, buff_ST111);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st111", buff_ST111);
         }   
      float ST121 = DHT121.readTemperature();
      if ((ST121 >=-20) && (ST121<= 99)){
         dtostrf(ST121,3, 1, buff_ST121);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st121", buff_ST121);
         }                 
      float ST131 = DHT131.readTemperature();
      if ((ST131 >=-20) && (ST131<= 99)){
         dtostrf(ST131,3, 1, buff_ST131);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st131", buff_ST131);
         }      
      float ST141 = DHT141.readTemperature();
      if ((ST141 >=-20) && (ST141<= 99)){
         dtostrf(ST141,3, 1, buff_ST141);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st141", buff_ST141);
         }
      float ST151 = DHT151.readTemperature();
      if ((ST151 >=-20) && (ST151<= 99)){
         dtostrf(ST151,3, 1, buff_ST151);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st151", buff_ST151);
         }                 
      float ST161 = DHT161.readTemperature();
      if ((ST161 >=-20) && (ST161<= 99)){
         dtostrf(ST161,3, 1, buff_ST161);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st161", buff_ST161);
         }  
      float ST201 = DHT201.readTemperature();
      if ((ST201 >=-20) && (ST201<= 99)){
         dtostrf(ST201,3, 1, buff_ST201);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st201", buff_ST201);
         }
      float ST211 = DHT211.readTemperature();
      if ((ST211 >=-20) && (ST211<= 99)){
         dtostrf(ST211,3, 1, buff_ST211);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st211", buff_ST211);
         }
      float ST221 = DHT221.readTemperature();
      if ((ST221 >=-20) && (ST221<= 99)){
         dtostrf(ST221,3, 1, buff_ST221);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st221", buff_ST221);
         }
      float ST231 = DHT231.readTemperature();
      if ((ST231 >=-20) && (ST231<= 99)){
         dtostrf(ST231,3, 1, buff_ST231);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st231", buff_ST231);
         }
      float ST241 = DHT241.readTemperature();
      if ((ST241 >=-20) && (ST241<= 99)){
         dtostrf(ST241,3, 1, buff_ST241);
         client.publish("pihome/sensor/temp/st241", buff_ST241);
         }                 
              
    
      //Humidity
      float SH111 = DHT111.readHumidity();
      if ((SH111 >=5) && (SH111<= 99)){
         dtostrf(SH111,3, 1, buff_SH111);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh111", buff_SH111);
         }   
      float SH121 = DHT121.readHumidity();
      if ((SH121 >=5) && (SH121<= 99)){
         dtostrf(SH121,3, 1, buff_SH121);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh121", buff_SH121);
         }   
      float SH131 = DHT131.readHumidity();
      if ((SH131 >=5) && (SH131<= 99)){
         dtostrf(SH131,3, 1, buff_SH131);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh131", buff_SH131);
         }   
      float SH141 = DHT141.readHumidity();
      if ((SH141 >=5) && (SH141<= 99)){
         dtostrf(SH141,3, 1, buff_SH141);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh141", buff_SH141);
         }   
      float SH151 = DHT151.readHumidity();
      if ((SH151 >=5) && (SH151<= 99)){
         dtostrf(SH151,3, 1, buff_SH151);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh151", buff_SH151);
         }   
      float SH161 = DHT161.readHumidity();
      if ((SH161 >=5) && (SH161<= 99)){
         dtostrf(SH161,3, 1, buff_SH161);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh161", buff_SH161);
         }   
      float SH201 = DHT201.readHumidity();
      if ((SH201 >=5) && (SH201<= 99)){
         dtostrf(SH201,3, 1, buff_SH201);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh201", buff_SH201);
         }
      float SH211 = DHT211.readHumidity();
      if ((SH211 >=5) && (SH211<= 99)){
         dtostrf(SH211,3, 1, buff_SH211);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh211", buff_SH211);
         }   
      float SH221 = DHT221.readHumidity();
      if ((SH221 >=5) && (SH221<= 99)){
         dtostrf(SH221,3, 1, buff_SH221);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh221", buff_SH221);
         }   
      float SH231 = DHT231.readHumidity();
      if ((SH231 >=5) && (SH231<= 99)){
         dtostrf(SH231,3, 1, buff_SH231);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh231", buff_SH231);
         }   
      float SH241 = DHT241.readHumidity();
      if ((SH241 >=5) && (SH241<= 99)){
         dtostrf(SH241,3, 1, buff_SH241);
         client.publish("pihome/sensor/humidity/sh241", buff_SH241);
         }                   
         
      
                  
//=============DS18B20 sensors temp waterproof==================
      
      sensors.requestTemperatures();
      SF111=sensors.getTempC(mac_SF111);
      SF121=sensors.getTempC(mac_SF121);
      SF131=sensors.getTempC(mac_SF131);
      SF151=sensors.getTempC(mac_SF151);
      SF152=sensors.getTempC(mac_SF152);
      SF201=sensors.getTempC(mac_SF201);
      SF211=sensors.getTempC(mac_SF211);
      SF221=sensors.getTempC(mac_SF221);
      SF231=sensors.getTempC(mac_SF231);
      SF241=sensors.getTempC(mac_SF241);
       
      if ((SF111 >=-10) && (SF111<= 150)){
      dtostrf(SF111,3, 1, buff_SF111);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf111", buff_SF111);
      }
      if ((SF121 >=-10) && (SF121<= 150)){
      dtostrf(SF121,3, 1, buff_SF121);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf121", buff_SF121);
      }
      if ((SF131 >=-10) && (SF131<= 150)){
      dtostrf(SF131,3, 1, buff_SF131);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf131", buff_SF131);
      }
      if ((SF151 >=-10) && (SF151<= 150)){
      dtostrf(SF151,3, 1, buff_SF151);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf151", buff_SF151);
      }
      if ((SF152 >=-10) && (SF152<= 150)){
      dtostrf(SF152,3, 1, buff_SF152);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf152", buff_SF152);
      }
      if ((SF201 >=-10) && (SF201<= 150)){
      dtostrf(SF201,3, 1, buff_SF201);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf201", buff_SF201);
      }
      if ((SF211 >=-10) && (SF211<= 150)){
      dtostrf(SF211,3, 1, buff_SF211);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf211", buff_SF211);
      }
      if ((SF221 >=-10) && (SF221<= 150)){
      dtostrf(SF221,3, 1, buff_SF221);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf221", buff_SF221);
      }
      if ((SF231 >=-10) && (SF231<= 150)){
      dtostrf(SF231,3, 1, buff_SF231);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf231", buff_SF231);
      }
      if ((SF241 >=-10) && (SF241<= 150)){
      dtostrf(SF241,3, 1, buff_SF241);      
      client.publish("pihome/sensor/floortemp/sf241", buff_SF241);
      }
      
}      

//===========================PIR SENSORS====================================
  SP111 = digitalRead(SP111P);
  if (SP111 != lastSP111) {  
   if (SP111 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP111on");           
   }
  }
  lastSP111 = SP111;
 
  SP121 = digitalRead(SP121P);
  if (SP121 != lastSP121) {  
   if (SP121 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP121on");           
   }
  }
  lastSP121 = SP121;   
 
  SP131 = digitalRead(SP131P);
  if (SP131 != lastSP131) {  
   if (SP131 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP131on");           
   }
  }
  lastSP131 = SP131;   
 
  SP141 = digitalRead(SP141P);
  if (SP141 != lastSP141) {  
   if (SP141 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP141on");           
   }
  }
  lastSP141 = SP141;

  SP151 = digitalRead(SP151P);
  if (SP151 != lastSP151) {  
   if (SP151 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP151on");           
   }
  }
  lastSP151 = SP151;
 
  SP152 = digitalRead(SP152P);
  if (SP152 != lastSP152) {  
   if (SP152 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP152on");           
   }
  }
  lastSP152 = SP152;
 
  SP201 = digitalRead(SP201P);
  if (SP201 != lastSP201) {  
   if (SP201 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP201on");           
   }
  }
  lastSP201 = SP201;   
 
  SP201 = digitalRead(SP201P);
  if (SP201 != lastSP201) {  
   if (SP201 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP201on");           
   }
  }
  lastSP211 = SP211;
 
  SP211 = digitalRead(SP211P);
  if (SP211 != lastSP211) {  
   if (SP211 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP211on");           
   }
  }
  lastSP211 = SP211;
 
  SP221 = digitalRead(SP221P);
  if (SP221 != lastSP221) {  
   if (SP221 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP221on");           
   }
  }
  lastSP201 = SP201;
 
  SP231 = digitalRead(SP231P);
  if (SP231 != lastSP231) {  
   if (SP231 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP231on");           
   }
  }
  lastSP231 = SP231;                       
 
  SP241 = digitalRead(SP241P);
  if (SP241 != lastSP241) {  
   if (SP241 == HIGH) {
    client.publish("pihome/sensor/pir","SP241on");           
   }
  }
  lastSP241 = SP241;    
   
delay(500);

 
}

// End of sketch ---------------------------------

OpenHAB

V OpenHAB by jste již měli dle tutoriálu mít items pro senzory připravené. A to stačí! Zkuste si v prohlížeči přejít na váš OpenHAB a podívat se na teploty a vlhkosti u jednotlivých pokojů. Po zapojení senzorů by se zde měli objevovat hodnoty.

Tip: Chcete-li mít možnost přizpusobovat chování PIR v aplikaci, přečtěte si článek v blogu Pokročilé nastavení PIR.

Komentáře

Your profile picture

I just want to say thank you for this great forum. I found a solution here on opentux.cz for my issue.

Your profile picture

You're welcome ;)

Přidat komentář

Nejlepší články z blogu

Nilan Modbus OpenHAB
Nilan VP18 vs OpenHABHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku si ukážeme propojení aktivní rekuperační jednotky Nilan, v našem případě typ VP18 K WT s OpenHAB 3. Komunikací přes Modbus je možné načítat celou škálu hodnot, ale hlavně také řídit jednotku skrze OpenHAB. To nám umožňuje dálkově nebo programově měnit výkon a nastavení větrání v závislosti na režimu (noc, vaření atd.)

Základ - Winbox, DHCPHodnocení: 
0%

V tomto seriálu se podíváme na postupné nastavení zařízení značky MikroTik pro domácí použití nebo malou firmu (do 10 lidí). V prvním článku se budeme věnovat úvodnímu nastavení - stáhneme si Winbox a nastavíme DHCP pro primární síť a jednu hostovskou síť. Stejně tak upravíme i Wifi.

PiHome - Chytry dum mereni spotreby elektriny
Měření spotřeby domu po fázíchHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku ukážeme jak lze řešit měření aktuální spotřeby po fázích v rodinném domě. Lze použít různé komerční zařízení, bohužel nativní MQTT zařízení jsme nenašli. V našem případě jsme tedy zvolili kvůli existující síti Z-Wave produkt Aeotec Home Energy Meter Gen5.

DIY Alarm
Alarm z existujících PIR senzorů v chytrém doměHodnocení: 
100%

V chytrém domě, kde PIR čidla neslouží jenom ke spínání světel při pohybu, je možné tyto čidla vyžít k zjištění přítomnosti osob v dané místnosti. Na těchto informacích se dá postavit poměrně spolehlivý domácí necertifikovaný zabezpečovací systém. V tomto postupu naleznete logiku jakým způsobem to může fungovat v softwaru OpenHAB 3 na našem demo příkladě chytrého domu.

Arduino PIR - možnost deaktivace, časovač a denní doba
Pokročilé nastavení PIR čidel pro řízení světel v OpenHABHodnocení: 
98.5%

PIR čidlo HC-SR501 obsahuje mechanické nastavení dosahu záběru a délky sepnutí. V inteligentním domě ale chceme mít možnost variabilně parametry PIR měnit. Ukážeme jak PIR čidlo nastavit tak, aby šlo v aplikaci nebo vypínačem deaktivovat a volitelně nastavovat délku svícení.

Centrální tablet pro chytrý dům
Centrální tablet pro ovládání chytrého domuHodnocení: 
80%

Centrální tablet nebo starší smartphone se perfektně hodí jako centrální ukazatel informací o stavu v domě a také k jeho ovládání. Zpravidla nahrazuje videovrátného a můžete si na něm pustit například oblíbenou hudbu při vaření nebo číst recepty. V článku popíšeme funkční příklad takového "wall" tabletu a jeho nastavení v tzv. kiosk módu, aby nesvítíl po nocích a reagoval jenom když je někdo poblíž.

Persistent linux live USB
Vytvoření persistent live USB LinuxuHodnocení: 
0%

Většina distribucí linuxu existuje v "live" provedení, tz. že po rozbalení jej můžete používat přímo z flash disku nebe externiho SSD. Po uložení práce se vám ale klasická live distribuce znovu uvede to výchozího nastavení. Toto řeší tzv. persistent live instalace. Ukážeme si jak jej vytvořit na Linuxu nebo Windows.

Jabltron propojení s chytrou domácností
Propojení Jablotronu s OpenHABHodnocení: 
0%

V tomto článku si představíme užitečný "binding" pro OpenHAB hlavně v tuzemských instalacích kde je hodně zastoupen alarm od firmy Jablotron. Propojení alarmu s chytrou domácností nám umožní reagovat na stav zakódování/odkodování domu. Typicky při zákodování domu zhasnout všechna světla, zavřít přívod vody, vypnout cirkulaci TUV, vypnout spínáne zásuvky a cokoliv dalšího co nepotřebujete v provozu nejste-li doma.

Thunderbird vs Exchange email and calendar
Thunderbird vs MS ExchangeHodnocení: 
0%

V tomto článku si ukážeme jak provozovat firemní poštu a kalendář postavenou na MS Exchange 20xx s Thunderbirdem na jakḱoliv distribuci Linuxu. Používám toto řešení k spokojenosti přes 8 let od verze Exchange 2013 - 2016 - 2019.