6. díl - Ovládací tlačítka (vypínače)

V projektu Pi-Home můžete použít jakékoliv standardní tlačítka a vypínače pro 230 V nebo speciální pro 24 V atp. V inteligentních domech se namísto vypínačů (klasické polohy vypnuto/zapnuto) používají designově úplně stejné krytky, akorát mechanizmus je tlačítko (pružinka a po stisku vrácení do původní polohy)  . Důvod je zřejmý, na tlačítko můžeme navázat víc ruzných funkcí a neřešíme stav (opakované stlačení, podržení atd). V naších realizacích máme velmi dobrou zkušenost s klasickými 230V tlačítky od firmy Hager/Berker, ale samozřejmě je možné použít jakékoliv jiné značky.

Co budeme potřebovat:

2. díl - OpenHAB na Raspberry Pi

Klasické 230V tlačítka - volba dle designu, aby se vám líbily

Originál Arduino Mega s originál Ethernet 2 Shieldem (DIN držák)

Krone svorky / DIN držák

 

Napájení a propojení

Standardně se k tlačítku tahá UTP kabel. Postačí bohatě CAT5 nebo CAT6. Pro jednotlačítko potřebujeme pouze 2 žíly, pro dvojtlačítko 3 žíly, pro čtyřtlačítko 5 žil. Tam kde tedy bude víc tlačítek lze potáhnout i jeden UTP kabel a zapojit více tlačítek z jednoho kabelu, určitě si ale ponechte rezervu, nikdy nevíte co bude ještě potřeba. Vždy je zapojena země GND a ze všech tlačítek jsou všechny GND pospojované na zemnící KRONE svorce - na obrázku červená svorka (má všechny piny pospojené). Jednotlivé tlačítka jsou pak na klasické bílé KRONE svorce a jednotlivé vývody jsou pak odtud připojené k pinům desky Arduino Mega. Přes KRONE svorku to jde kvůli možnostem změn a lepšímu přehledu. Samozřejmě lze vyvést UTP žíly přímo na pin Arduina, ale může se to stát rigindní a nepřehledné. Na jednu Arduino Mega desku lze zapojit více než 50 jednotlačítek nebo 25 dvoutlačítek atd.

Pi-Home - zapojení vypínačů OpenHAB

Software

Cílem je aby nám Arduino poslalo přes MQTT protokol informaci, že došlo ke stisku (spojení PIN a GND). Podržíme-li tlačítko bude se informace o stisku opakovat po zvolené časové prodlevě, např. po  půlsekundě. Sketch zapojení tlačítek modelového domu naleznete níže. Informace o stisku je přes MQTT odchycena v OpenHAB kde dojde k updatu u daného tlačítka v seznamu dle konkrétní zprávy MQTT. V OpenHAB je nastavena expirace (automatické vypnutí) na 1s. Posledním krokem je pak nastavení pravidel (Rules), které provedou akci když dojde k updatu hodnoty u daného tlačítka - jakou akci vyvolat.

Ukázkový sketch

V tomto jednoduchém sketchi jsou použité knihovny SPI.h, Ethernet2.h a PubSubClient.h. V adresáři pro Arduino se musí nacházet Makefile (název souboru) s obsahem níže. Zde je uvedeno, jaké knihovny budeme načítat a kde jsou umístěny. Knihovny můžete vyhledat na internetu a stáhnout. Dále je v Makefile jednoznačná specifikace Arduina, já používám specifický název, jak se Arduino hlásí na cestě /dev/serial/by-id/usb-Arduinoxxxx. Jednoduše jděte do složky a zkuste zapojit/odpojit dané Arduino a zaznamenejte si jaký název se zde objeví. Jmeno zařízení zkopírujte do Makefile. V sketchi jsou pak deklarované proměnné (piny), na kterých jsou připojeny jednotlivé tlačítka. Stisknutí tlačítka vyvolá spojení pinu Arduina s GND a zaslání MQTT s informací, že došlo k stisku. Aktualizuje se Item daného tlačítka v OpenHAB a vyvolá se pravidlo, pokud je definované. Vzor sketche Arduina a příklad pravidla Rule pro OpenHAB naleznete níže:

Vzorový "Makefile"

ARDUINO_DIR = /usr/share/arduino
BOARD_TAG    = mega2560
ARDUINO_PORT = /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85531303630351119291-if00 (nahraďte vlastním názvem)
USER_LIB_PATH = /usr/share/arduino/libraries
ARDUINO_LIBS = Ethernet2 SPI pubsubclient
include /usr/share/arduino/Arduino.mk

Vzorový sketch "ArduinoPA3.ino"


/*
 Arduino 3 (PA03)
 
  - connects to an MQTT server
  - publishes "hello world" to the topic "pihome"
  - subscribes to the specific topic pihome/xxx
  - sends a specific "on"/"off" to the specific topic when a specific button is pressed
  - multiple arduino's with same generic sketch can run parallel to each other
  - multiple arduino's need each to have a unique ip-addres, unique mac address and unique MQTT client-ID
  - tested on arduino-mega with W5500 ethernet shield
*/

//------------------------------------------------------------------------------

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <PubSubClient.h>

// Set relay variables to Arduino digital pins


// pin 0 RX
// pin 1 TX
// pin 4 (SS for SD Card)
//B111 has underscore because B111 variable already exist in some of the library :D and PIN 5 is not usable as well
int B111_ = 39;
int B112 = 6;
int B121 = 7;
int B122 = 8;
int B131 = 9;
// pin 10 (SS for Ethernet)
int B132 = 11;
int B133 = 12;
int B134 = 13;

int B141 = 2;
int B142 = 3;
int B151 = 14;
int B152 = 15;
int B153 = 16;
int B154 = 17;
int B155 = 18;
int B156 = 19;
// pin 20 SDA
// pin 21 SCL

int B157 = 22;
int B158 = 24;
int B159 = 26;
int B160 = 28;
int B161 = 30;
int B162 = 32;
int B201 = 34;
int B202 = 36;
int B211 = 23;
int B212 = 25;
int B213 = 27;
int B214 = 29;
int B221 = 31;
int B222 = 33;
int B223 = 35;
int B224 = 37;          
int B231 = 38;
int B232 = 40;
int B233 = 42;
int B234 = 44;
int B241 = 46;
int B242 = 47;
int B243 = 48;
int B244 = 49;
     
//int rez = 39;
//int rez = 41;
//int rez = 43;
//int rez = 45;

// pin 50 (SS for Ethernet)
// pin 51 (MOSI)
// pin 52 (MISO)
// pin 53 (SCK)

//A0 (D54)
// int Rez = 54;
// int Rez = 55;
// int Rez = 56;
// int Rez = 57;
// int Rez = 58;
// int Rez = 59;
// pin 60 inaccesibble
// int Rez = 61;

//int rez = 63;
//int rez = 64;
//int rez = 65;
//int rez = 66;
//int rez = 67;
//int rez = 68;
//int rez = 69;
//A15 (D69)

// Set variables to act as virtual switches
// Set variable values initially to LOW (and not HIGH)
// HIGH or LOW as defautl is based on Relay Board               //---------------------------------------------------------------------------

// Arduino MAC address must be unique for every node in same network
// To make a new unique address change last letter
// Arduino 3
byte mac[]    = { 0xCC, 0xFA, 0x0B, 0xCC, 0x19, 0x01 };  

// Unique static IP address of this Arduino 1
IPAddress ip(10,0,0,173);


// IP Address of your MQTT broker (OpenHAB server)
byte server[] = { 10, 0, 0, 24 };

// Handle and convert incoming MQTT messages ----------------------------------------void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived (no messages expected though)
}
 
 

// Initiate instances -----------------------------------

EthernetClient arduino3;
PubSubClient client(server, 1883, callback, arduino3);
void setup(){
  Ethernet.begin(mac, ip);
  if (client.connect("arduino3", "openhabian", "openhabian")) {
    client.publish("pihome", "Hello world - here Arduino PA03 with IP 10.0.0.173");
  }
      pinMode(B111_,   INPUT);
 digitalWrite(B111_,   HIGH);
      pinMode(B112,   INPUT);
 digitalWrite(B112,   HIGH);
      pinMode(B121,   INPUT);
 digitalWrite(B121,   HIGH);
      pinMode(B122,   INPUT);
 digitalWrite(B122,   HIGH);
      pinMode(B131,   INPUT);
 digitalWrite(B131,   HIGH);
      pinMode(B132,   INPUT);
 digitalWrite(B132,   HIGH);
      pinMode(B133,   INPUT);
 digitalWrite(B133,   HIGH);
      pinMode(B134,   INPUT);
 digitalWrite(B134,   HIGH);
      pinMode(B141,   INPUT);
 digitalWrite(B141,   HIGH);
      pinMode(B142,   INPUT);
 digitalWrite(B142,   HIGH);
      pinMode(B151,   INPUT);
 digitalWrite(B151,   HIGH);
      pinMode(B152,   INPUT);
 digitalWrite(B152,   HIGH);
      pinMode(B153,   INPUT);
 digitalWrite(B153,   HIGH);
      pinMode(B154,   INPUT);
 digitalWrite(B154,   HIGH);
      pinMode(B155,   INPUT);
 digitalWrite(B155,   HIGH);
      pinMode(B156,   INPUT);
 digitalWrite(B156,   HIGH);
      pinMode(B157,   INPUT);
 digitalWrite(B157,   HIGH);
      pinMode(B158,   INPUT);
 digitalWrite(B158,   HIGH);
      pinMode(B159,   INPUT);
 digitalWrite(B159,   HIGH);
      pinMode(B160,   INPUT);
 digitalWrite(B160,   HIGH);
      pinMode(B161,   INPUT);
 digitalWrite(B161,   HIGH);
      pinMode(B162,   INPUT);
 digitalWrite(B162,   HIGH);
      pinMode(B201,   INPUT);
 digitalWrite(B201,   HIGH);
      pinMode(B202,   INPUT);
 digitalWrite(B202,   HIGH);
      pinMode(B211,   INPUT);
 digitalWrite(B211,   HIGH);
      pinMode(B212,   INPUT);
 digitalWrite(B212,   HIGH);
      pinMode(B213,   INPUT);
 digitalWrite(B213,   HIGH);
      pinMode(B214,   INPUT);
 digitalWrite(B214,   HIGH);
      pinMode(B221,   INPUT);
 digitalWrite(B221,   HIGH);
      pinMode(B222,   INPUT);
 digitalWrite(B222,   HIGH);
      pinMode(B223,   INPUT);
 digitalWrite(B223,   HIGH);
      pinMode(B224,   INPUT);
 digitalWrite(B224,   HIGH);
      pinMode(B231,   INPUT);
 digitalWrite(B231,   HIGH);
      pinMode(B232,   INPUT);
 digitalWrite(B232,   HIGH);
      pinMode(B233,   INPUT);
 digitalWrite(B233,   HIGH);
      pinMode(B234,   INPUT);
 digitalWrite(B234,   HIGH);
      pinMode(B241,   INPUT);
 digitalWrite(B241,   HIGH);
      pinMode(B242,   INPUT);
 digitalWrite(B242,   HIGH);
      pinMode(B243,   INPUT);
 digitalWrite(B243,   HIGH);
      pinMode(B244,   INPUT);
 digitalWrite(B244,   HIGH);
 
}


//-----------------------------------------------
long lastReconnectAttempt = 0;

boolean reconnect() {
  if (client.connect("arduino3", "openhabian", "openhabian")) {
    // Once connected, publish an announcement...
    client.publish("pihome","Arduino 3 - reconnected");
    client.subscribe("pihome/heating");
    client.subscribe("pihome/shutters");
  }
  return client.connected();
}
//----------------------------------------------


//Priprava tlacitek
void loop()
{


// read the pushbutton input pin:
if (digitalRead(B111_)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B111_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B112)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B112_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B121)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B121_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B122)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B122_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B131)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B131_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B132)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B132_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B133)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B133_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B134)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B134_push");
   delay(50);
  }   
if (digitalRead(B141)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B141_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B142)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B142_push");
   delay(50);
  }   
if (digitalRead(B151)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B151_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B152)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B152_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B153)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B153_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B154)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B154_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B155)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B155_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B156)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B156_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B157)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B157_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B158)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B158_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B159)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B159_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B160)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B160_push");
   delay(50);
  }                
if (digitalRead(B161)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B161_push");
   delay(50);
  }    
if (digitalRead(B162)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B162_push");
   delay(50);
  }    
if (digitalRead(B201)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B201_push");
   delay(50);
  }    
if (digitalRead(B202)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B202_push");
   delay(50);
  }        
if (digitalRead(B211)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B211_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B212)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B212_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B213)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B213_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B214)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B214_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B221)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B221_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B222)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B222_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B223)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B223_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B224)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B224_push");
   delay(50);
  }   
if (digitalRead(B231)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B231_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B232)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B232_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B233)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B233_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B234)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B234_push");
   delay(50);
  }    
if (digitalRead(B241)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B241_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B242)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B242_push");
   delay(50);
  }
if (digitalRead(B243)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B243_push");
   delay(50);
  }  
if (digitalRead(B244)==LOW){
   client.publish("pihome/buttons","B244_push");
   delay(50);
  }                          
  //Wait 50 ms and repeat
  delay(50);
 
  if (!client.connected()) {
    long now = millis();
    if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
      lastReconnectAttempt = now;
      // Attempt to reconnect
      if (reconnect()) {
        lastReconnectAttempt = 0;
      }
    }
  } else {
    // Client connected

    client.loop();
}
 
}
// End of sketch ---------------------------------


OpenHAB

V OpenHAB by jste již měli dle tutoriálu mít tlačítka připravené. Zkuste si tedy přidat nějaké pravidlo. Níže je vzorové pravidlo pro tlačítko B111 a rosvěcení/zhasnutí světla L111.

configuration: {}
triggers:
  - id: "2"
    configuration:
      itemName: B111
      state: ON
      previousState: OFF
    type: core.ItemStateChangeTrigger
conditions: []
actions:
  - inputs: {}
    id: "1"
    configuration:
      type: application/vnd.openhab.dsl.rule
      script: |2
        
         if(L111.state == ON){   
         sendCommand(L111, OFF)
         }else{
         sendCommand(L111, ON)
         }
    type: script.ScriptAction

A je to! Teď můžete otestovat nějaké tlačítko. Toto řešení lze neomezeně rozšířit. Máme zkušenosti s bezproblémovou instalaci až s 200 tlačítky v rodinném domě.

Tip: Na jednu desku Arduino Mega s Ethernet shieldem se vejde přes 50 tlačítek.

Přidat komentář

Nejlepší články z blogu

Nilan Modbus OpenHAB
Nilan VP18 vs OpenHABHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku si ukážeme propojení aktivní rekuperační jednotky Nilan, v našem případě typ VP18 K WT s OpenHAB 3. Komunikací přes Modbus je možné načítat celou škálu hodnot, ale hlavně také řídit jednotku skrze OpenHAB. To nám umožňuje dálkově nebo programově měnit výkon a nastavení větrání v závislosti na režimu (noc, vaření atd.)

Základ - Winbox, DHCPHodnocení: 
0%

V tomto seriálu se podíváme na postupné nastavení zařízení značky MikroTik pro domácí použití nebo malou firmu (do 10 lidí). V prvním článku se budeme věnovat úvodnímu nastavení - stáhneme si Winbox a nastavíme DHCP pro primární síť a jednu hostovskou síť. Stejně tak upravíme i Wifi.

PiHome - Chytry dum mereni spotreby elektriny
Měření spotřeby domu po fázíchHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku ukážeme jak lze řešit měření aktuální spotřeby po fázích v rodinném domě. Lze použít různé komerční zařízení, bohužel nativní MQTT zařízení jsme nenašli. V našem případě jsme tedy zvolili kvůli existující síti Z-Wave produkt Aeotec Home Energy Meter Gen5.

DIY Alarm
Alarm z existujících PIR senzorů v chytrém doměHodnocení: 
100%

V chytrém domě, kde PIR čidla neslouží jenom ke spínání světel při pohybu, je možné tyto čidla vyžít k zjištění přítomnosti osob v dané místnosti. Na těchto informacích se dá postavit poměrně spolehlivý domácí necertifikovaný zabezpečovací systém. V tomto postupu naleznete logiku jakým způsobem to může fungovat v softwaru OpenHAB 3 na našem demo příkladě chytrého domu.

Arduino PIR - možnost deaktivace, časovač a denní doba
Pokročilé nastavení PIR čidel pro řízení světel v OpenHABHodnocení: 
100%

PIR čidlo HC-SR501 obsahuje mechanické nastavení dosahu záběru a délky sepnutí. V inteligentním domě ale chceme mít možnost variabilně parametry PIR měnit. Ukážeme jak PIR čidlo nastavit tak, aby šlo v aplikaci nebo vypínačem deaktivovat a volitelně nastavovat délku svícení.

Centrální tablet pro chytrý dům
Centrální tablet pro ovládání chytrého domuHodnocení: 
80%

Centrální tablet nebo starší smartphone se perfektně hodí jako centrální ukazatel informací o stavu v domě a také k jeho ovládání. Zpravidla nahrazuje videovrátného a můžete si na něm pustit například oblíbenou hudbu při vaření nebo číst recepty. V článku popíšeme funkční příklad takového "wall" tabletu a jeho nastavení v tzv. kiosk módu, aby nesvítíl po nocích a reagoval jenom když je někdo poblíž.

Persistent linux live USB
Vytvoření persistent live USB LinuxuHodnocení: 
100%

Většina distribucí linuxu existuje v "live" provedení, tz. že po rozbalení jej můžete používat přímo z flash disku nebe externiho SSD. Po uložení práce se vám ale klasická live distribuce znovu uvede to výchozího nastavení. Toto řeší tzv. persistent live instalace. Ukážeme si jak jej vytvořit na Linuxu nebo Windows.

Jabltron propojení s chytrou domácností
Propojení Jablotronu s OpenHABHodnocení: 
0%

V tomto článku si představíme užitečný "binding" pro OpenHAB hlavně v tuzemských instalacích kde je hodně zastoupen alarm od firmy Jablotron. Propojení alarmu s chytrou domácností nám umožní reagovat na stav zakódování/odkodování domu. Typicky při zákodování domu zhasnout všechna světla, zavřít přívod vody, vypnout cirkulaci TUV, vypnout spínáne zásuvky a cokoliv dalšího co nepotřebujete v provozu nejste-li doma.

Thunderbird vs Exchange email and calendar
Thunderbird vs MS ExchangeHodnocení: 
0%

V tomto článku si ukážeme jak provozovat firemní poštu a kalendář postavenou na MS Exchange 20xx s Thunderbirdem na jakḱoliv distribuci Linuxu. Používám toto řešení k spokojenosti přes 8 let od verze Exchange 2013 - 2016 - 2019.