5. díl - Spínání silových obvodů (světla, zásuvky, topení atd.)

Spínání silových obvodů - zásuvek, světel, žaluzií, zavlažování a podobných zařízení na 230V je jedním za základních funkcí inteligentního domu. V Pi-Home používáme Arduino relé 230V/2A, které spína galvanicky oddělené instalační relé 230V 16 nebo 20A. V případě vícefázových okruhu se volí vícefázové instalační relé.

Co budeme potřebovat:

2. díl - OpenHAB na Raspberry Pi

Originál Arduino Mega s originál Ethernet 2 Shieldem (DIN držák)

Arduino SSR "High Trigger" relé 8x2A/230V (DIN držák)

Instalační relé např. EATON Z-R230/S nebo tižší Hager ERC225S případně vícefázové EATON Z-R230/4S

Zdroj DC 5V 40W (DIN)

 

Napájení a propojení

Arduino Mega je připojeno k RPi přes USB a pomocí LAN do interní sítě. K pinům Arduina je připojeno 8x2A/230V "High Trigger" relé. Napětí je zde přivedeno z externího zdroje DC 5V 40W. Dle počtů ovládaných výstupů můžete na DIN lištu umístit potřebné množství těchto relé a propojit je s Arduinem. Relé pak uzavírají okruh s instalačním relé v silové části rozvaděče. Pro vícefázové okruhy/spotřebiče použijte vícefázové instalační relé. Silnoproudů část si nechte naprojektovat od elektrikáře silnoproudu kde je pak samozřejmě nutná revize.

Tip: "High Trigger" relé doporučujeme z ochranného důvodu, kdyby náhodou odešel zdroj DC nedojde k sepnutí všech relé jako u "Low Trigger" modulů.

Jednoduché schéma ovládání silnoproudu

Pi-Home - ovládání silových obvodů

Celkový náhled na slaboproudyý rozvaděč

Domácí automatizace svépomocí - rozvaděč

Software

Pro ovládaní Arduino relé je vám k dispozici jednoduchý sketch, který odposloucháva MQTT komunikaci. V případě specifického tvaru topicu a hodnoty se zapne relé a tímto uzavře okruh. Pokud je těchto relé desek více, doporučuji je mít na samostatném Arduinu a nekombinovat na jednom Arduinu senzory, PIR a silnoproudé obvody.

Ukázkový sketch

V tomto jednoduchém sketchi jsou použité knihovny SPI.h, Ethernet2.h a PubSubClient.h. V adresáři pro Arduino se musí nacházet Makefile (název souboru) s obsahem níže. Zde je uvedeno, jaké knihovny budeme načítat a kde jsou umístěny. Knihovny můžete vyhledat na internetu a stáhnout. Dále je v Makefile jednoznačná specifikace Arduina, my používáme specifický název, jak se Arduino hlásí na cestě /dev/serial/by-id/usb-Arduinoxxxx  Jednoduše jděte v SSH do této složky a zkuste zapojit/odpojit dané Arduino a zaznamenejte si jaký název se zde objeví. Jméno zařízení zkopírujte do Makefile níže. V sketchi jsou pak deklarované proměnné (piny), na kterých jsou připojeny jednotlivé relé desky a logika odposlechu MQTT pro akci, nějaký reconnect, atd.

Vzorový "Makefile"

ARDUINO_DIR = /usr/share/arduino
BOARD_TAG    = mega2560
ARDUINO_PORT = /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85036313530351F0E032-if00
(nahraďte vlastním názvem)

USER_LIB_PATH = /usr/share/arduino/libraries/
ARDUINO_LIBS = Ethernet2 SPI pubsubclient
include /usr/share/arduino/Arduino.mk

Vzorový sketch "ArduinoPA1.ino"

 /*
 Arduino 1 (PA01)
 
  - connects to an MQTT server
  - publishes "hello world" to the topic "pihome"
  - subscribes to the topic "pihome/xxx"
  - controls as many relays as defined
  - turns on/off a specific led when it receives a specific "on"/"off" from the "pihome/xxx" topic
  - multiple arduino's with same generic sketch can run parallel to each other
  - multiple arduino's need each to have a unique ip-addres, unique mac address and unique MQTT client-ID
  - tested on arduino-mega with W5500 ethernet shield
*/

//------------------------------------------------------------------------------

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <PubSubClient.h>

// Set relay variables to Arduino digital pins

//PR01
// pin 0 RX
// pin 1 TX
// pin 4 (SS for SD Card)
int L011 = 5;
int L012 = 6;
int L013 = 7;
int L014 = 8;
int L021 = 9;
// pin 10 (SS for Ethernet)
int L022 = 11;
int L031 = 12;
int L041 = 13;


//PR02
int L042 = 2;
int L043 = 3;
int L111 = 14;
int L112 = 15;
int L121 = 16;
int L122 = 17;
int L131 = 18;
int L141 = 19;
// pin 20 SDA
// pin 21 SCL

//PR03
int L151 = 22;
int L152 = 24;
int L153 = 26;
int L154 = 28;
int L155 = 30;
int L156 = 32;
int L161 = 34;
int L201 = 36;
//PR04     
int L211 = 23;
int L212 = 25;
int L221 = 27;
int L231 = 29;
int L241 = 31;
int S011 = 33;
int S012 = 35;
int S013 = 37;          
//PR05     

int S014 = 38;
int S015 = 40;
int S016 = 42;
int S111 = 44;
int S121 = 46;
int S131 = 47;
int S141 = 48;
int S142 = 49;
//PR06     
int S151 = 39;
int S152 = 41;
int S153 = 43;
int S154 = 45;

// pin 50 (SS for Ethernet)
// pin 51 (MOSI)
// pin 52 (MISO)
// pin 53 (SCK)

//PR07
//A0 (D54)
// int Rez = 54;
// int Rez = 55;
// int Rez = 56;
// int Rez = 57;
// int Rez = 58;
// int Rez = 59;
// pin 60 inaccesibble
// int Rez = 61;

int S155 = 63;
int S161 = 64;
int S201 = 65;
int S211 = 66;
int S221 = 67;
int S231 = 68;
int S241 = 69;
//A15 (D69)

// Set variables to act as virtual switches
// Set variable values initially to LOW (and not HIGH)
// HIGH or LOW as defautl is based on Relay Board               

//PR01
int ValL011 = LOW;
int ValL012 = LOW;
int ValL013 = LOW;
int ValL014 = LOW;
int ValL021 = LOW;
int ValL022 = LOW;
int ValL031 = LOW;
int ValL041 = LOW;
//PR02
int ValL042 = LOW;
int ValL043 = LOW;
int ValL111 = LOW;
int ValL112 = LOW;
int ValL121 = LOW;
int ValL122 = LOW;
int ValL131 = LOW;
int ValL141 = LOW;
//PR03
int ValL151 = LOW;
int ValL152 = LOW;
int ValL153 = LOW;
int ValL154 = LOW;
int ValL155 = LOW;
int ValL156 = LOW;
int ValL161 = LOW;
int ValL201 = LOW;
//PR04
int ValL211 = LOW;
int ValL212 = LOW;
int ValL221 = LOW;
int ValL231 = LOW;
int ValL241 = LOW;
//int REZ=

//PR05
int ValS011 = LOW;
int ValS012 = LOW;
int ValS013 = LOW;
int ValS014 = LOW;
int ValS015 = LOW;
int ValS016 = LOW;
int ValS111 = LOW;
//PR06
int ValS121 = LOW;
int ValS131 = LOW;
int ValS141 = LOW;
int ValS142 = LOW;
int ValS151 = LOW;
int ValS152 = LOW;
int ValS153 = LOW;
int ValS154 = LOW;

//PR07
int ValS155 = LOW;
int ValS161 = LOW;
int ValS201 = LOW;
int ValS211 = LOW;
int ValS221 = LOW;
int ValS231 = LOW;
int ValS241 = LOW;

//---------------------------------------------------------------------------

// Arduino MAC address must be unique for every node in same network
// To make a new unique address change last letter
// Arduino 1
byte mac[]    = { 0xCC, 0xFA, 0x0C, 0xCA, 0x19, 0x01 };  

// Unique static IP address of this Arduino 1
IPAddress ip(10,0,0,171);


// IP Address of your MQTT broker (OpenHAB server)
byte server[] = { 10, 0, 0, 24 };

// Handle and convert incoming MQTT messages ----------------------------------------void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived
  String content="";
  char character;
  for (int num=0;num<length;num++) {
      character = payload[num];
      content.concat(character);
  }   
 
//Relay Power
// Set specific virtual switches on basis of specific incoming messages ----------------------------
 
  if (content == "L011_on")  { ValL011 =  HIGH; }
  if (content == "L011_off") { ValL011 =  LOW; }  
  if (content == "L012_on")  { ValL012 =  HIGH; }
  if (content == "L012_off") { ValL012 =  LOW; }  
  if (content == "L013_on")  { ValL013 =  HIGH; }
  if (content == "L013_off") { ValL013 =  LOW; }  
  if (content == "L014_on")  { ValL014 =  HIGH; }
  if (content == "L014_off") { ValL014 =  LOW; }  
  if (content == "L021_on")  { ValL021 =  HIGH; }
  if (content == "L021_off") { ValL021 =  LOW; }  
  if (content == "L022_on")  { ValL022 =  HIGH; }
  if (content == "L022_off") { ValL022 =  LOW; }  
  if (content == "L031_on")  { ValL031 =  HIGH; }
  if (content == "L031_off") { ValL031 =  LOW; }  
  if (content == "L041_on")  { ValL041 =  HIGH; }
  if (content == "L041_off") { ValL041 =  LOW; }
 
  if (content == "L042_on")  { ValL042 =  HIGH; }
  if (content == "L042_off") { ValL042 =  LOW; }  
  if (content == "L043_on")  { ValL043 =  HIGH; }
  if (content == "L043_off") { ValL043 =  LOW; }  
  if (content == "L111_on")  { ValL111 =  HIGH; }
  if (content == "L111_off") { ValL111 =  LOW; }  
  if (content == "L112_on")  { ValL112 =  HIGH; }
  if (content == "L112_off") { ValL112 =  LOW; }  
  if (content == "L121_on")  { ValL121 =  HIGH; }
  if (content == "L121_off") { ValL121 =  LOW; }  
  if (content == "L122_on")  { ValL122 =  HIGH; }
  if (content == "L122_off") { ValL122 =  LOW; }  
  if (content == "L131_on")  { ValL131 =  HIGH; }
  if (content == "L131_off") { ValL131 =  LOW; }  
  if (content == "L141_on")  { ValL141 =  HIGH; }
  if (content == "L141_off") { ValL141 =  LOW; }
 
  if (content == "L151_on")  { ValL151 =  HIGH; }
  if (content == "L151_off") { ValL151 =  LOW; }  
  if (content == "L152_on")  { ValL152 =  HIGH; }
  if (content == "L152_off") { ValL152 =  LOW; }  
  if (content == "L153_on")  { ValL153 =  HIGH; }
  if (content == "L153_off") { ValL153 =  LOW; }  
  if (content == "L154_on")  { ValL154 =  HIGH; }
  if (content == "L154_off") { ValL154 =  LOW; }  
  if (content == "L155_on")  { ValL155 =  HIGH; }
  if (content == "L155_off") { ValL155 =  LOW; }  
  if (content == "L156_on")  { ValL156 =  HIGH; }
  if (content == "L156_off") { ValL156 =  LOW; }  
  if (content == "L161_on")  { ValL161 =  HIGH; }
  if (content == "L161_off") { ValL161 =  LOW; }  
  if (content == "L201_on")  { ValL201 =  HIGH; }
  if (content == "L201_off") { ValL201 =  LOW; }  
 
  if (content == "L211_on")  { ValL211 =  HIGH; }
  if (content == "L211_off") { ValL211 =  LOW; }  
  if (content == "L212_on")  { ValL212 =  HIGH; }
  if (content == "L212_off") { ValL212 =  LOW; }  
  if (content == "L221_on")  { ValL221 =  HIGH; }
  if (content == "L221_off") { ValL221 =  LOW; }  
  if (content == "L231_on")  { ValL231 =  HIGH; }
  if (content == "L231_off") { ValL231 =  LOW; }  
  if (content == "L241_on")  { ValL241 =  HIGH; }
  if (content == "L241_off") { ValL241 =  LOW; }
 
  if (content == "S011_on")  { ValS011 =  HIGH; }
  if (content == "S011_off") { ValS011 =  LOW; }  
  if (content == "S012_on")  { ValS012 =  HIGH; }
  if (content == "S012_off") { ValS012 =  LOW; }  
  if (content == "S013_on")  { ValS013 =  HIGH; }
  if (content == "S013_off") { ValS013 =  LOW; }  
  if (content == "S014_on")  { ValS014 =  HIGH; }
  if (content == "S014_off") { ValS014 =  LOW; }  
  if (content == "S015_on")  { ValS015 =  HIGH; }
  if (content == "S015_off")  { ValS015 =  LOW; }  
  if (content == "S016_on")  { ValS016 =  HIGH; }
  if (content == "S016_off") { ValS016 =  LOW; }  
  if (content == "S111_on")  { ValS111 =  HIGH; }
  if (content == "S111_off") { ValS111 =  LOW; }
 
  if (content == "S121_on")  { ValS121 =  HIGH; }
  if (content == "S121_off") { ValS121 =  LOW; }  
  if (content == "S131_on")  { ValS131 =  HIGH; }
  if (content == "S131_off") { ValS131 =  LOW; }  
  if (content == "S141_on")  { ValS141 =  HIGH; }
  if (content == "S141_off") { ValS141 =  LOW; }  
  if (content == "S142_on")  { ValS142 =  HIGH; }
  if (content == "S142_off") { ValS142 =  LOW; }  
  if (content == "S151_on")  { ValS151 =  HIGH; }
  if (content == "S151_off") { ValS151 =  LOW; }  
  if (content == "S152_on")  { ValS152 =  HIGH; }
  if (content == "S152_off") { ValS152 =  LOW; }  
  if (content == "S153_on")  { ValS153 =  HIGH; }
  if (content == "S153_off") { ValS153 =  LOW; }  
  if (content == "S154_on")  { ValS154 =  HIGH; }
  if (content == "S154_off") { ValS154 =  LOW; }  

  if (content == "S155_on")  { ValS155 =  HIGH; }
  if (content == "S155_off") { ValS155 =  LOW; }  
  if (content == "S161_on")  { ValS161 =  HIGH; }
  if (content == "S161_off") { ValS161 =  LOW; }  
  if (content == "S201_on")  { ValS201 =  HIGH; }
  if (content == "S201_off") { ValS201 =  LOW; }  
  if (content == "S211_on")  { ValS211 =  HIGH; }
  if (content == "S211_off") { ValS211 =  LOW; }  
  if (content == "S221_on")  { ValS221 =  HIGH; }
  if (content == "S221_off") { ValS221 =  LOW; }  
  if (content == "S231_on")  { ValS231 =  HIGH; }
  if (content == "S231_off") { ValS231 =  LOW; }  
  if (content == "S241_on")  { ValS241 =  HIGH; }
  if (content == "S241_off") { ValS241 =  LOW; }
 
 
 

  // Set digital pin states according to virtual switch settings

  digitalWrite(L011, ValL011);
  digitalWrite(L012, ValL012);
  digitalWrite(L013, ValL013);
  digitalWrite(L014, ValL014);
  digitalWrite(L021, ValL021);
  digitalWrite(L022, ValL022);
  digitalWrite(L031, ValL031);
  digitalWrite(L041, ValL041);
 
  digitalWrite(L042, ValL042);
  digitalWrite(L043, ValL043);
  digitalWrite(L111, ValL111);
  digitalWrite(L112, ValL112);
  digitalWrite(L121, ValL121);
  digitalWrite(L122, ValL122);
  digitalWrite(L131, ValL131);
  digitalWrite(L141, ValL141);
 
  digitalWrite(L151, ValL151);
  digitalWrite(L152, ValL152);
  digitalWrite(L153, ValL153);
  digitalWrite(L154, ValL154);
  digitalWrite(L155, ValL155);
  digitalWrite(L156, ValL156);
  digitalWrite(L161, ValL161);
  digitalWrite(L201, ValL201);

  digitalWrite(L211, ValL211);
  digitalWrite(L212, ValL212);
  digitalWrite(L221, ValL221);
  digitalWrite(L231, ValL231);
  digitalWrite(L241, ValL241);


  digitalWrite(S011, ValS011);
  digitalWrite(S012, ValS012);
  digitalWrite(S013, ValS013);
  digitalWrite(S014, ValS014);
  digitalWrite(S015, ValS015);
  digitalWrite(S016, ValS016);
  digitalWrite(S111, ValS111);

  digitalWrite(S121, ValS121);
  digitalWrite(S131, ValS131);
  digitalWrite(S141, ValS141);
  digitalWrite(S142, ValS142);
  digitalWrite(S151, ValS151);
  digitalWrite(S152, ValS152);
  digitalWrite(S153, ValS153);
  digitalWrite(S154, ValS154);

  digitalWrite(S155, ValS155);
  digitalWrite(S161, ValS161);
  digitalWrite(S201, ValS201);
  digitalWrite(S211, ValS211);
  digitalWrite(S221, ValS221);
  digitalWrite(S231, ValS231);
  digitalWrite(S241, ValS241);
 
 
}

// Initiate instances -----------------------------------

EthernetClient arduino1;
PubSubClient client(server, 1883, callback, arduino1);
void setup()
{

  digitalWrite(L011, LOW);  
  digitalWrite(L012, LOW);
 
  pinMode(L011, OUTPUT);  
  pinMode(L012, OUTPUT);

  // Setup ethernet connection to MQTT broker
  Ethernet.begin(mac, ip);
  if (client.connect("arduino1", "openhabian", "openhabian")) {                             
    client.publish("pihome","Hello world - here Arduino1 with IP 10.0.0.171");
    client.subscribe("pihome/lights");
     client.subscribe("pihome/sockets");
                                   
  }
}


//-----------------------------------------------
long lastReconnectAttempt = 0;

boolean reconnect() {
  if (client.connect("arduino1", "openhabian", "openhabian")) {
    // Once connected, publish an announcement...
    client.publish("pihome","Arduino 1 - reconnected");
    client.subscribe("pihome/lights");
    client.subscribe("pihome/sockets");
  }
  return client.connected();
}
//----------------------------------------------


void loop()
{
 
  if (!client.connected()) {
    long now = millis();
    if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
      lastReconnectAttempt = now;
      // Attempt to reconnect
      if (reconnect()) {
        lastReconnectAttempt = 0;
      }
    }
  } else {
    // Client connected

    client.loop();
}
 
}

// End of sketch ---------------------------------


OpenHAB 3

V OpenHAB by jste již měli dle tutoriálu mít světla a zásuvky. Zkuste je z mobilu zapnout/vypnout a vaše relé by na tyto úkony mělo reagovat. Toto řešení lze neomezeně rozšířit. Máme zkušenosti s bezproblémovou instalaci až s 200 relé.

Tip: Na jednu desku Arduino Mega s Ethernet shieldem se vejde až 6 kusů 8x SSR relay board co je až 48 světel/zásuvek/čerpadel atd. na jedno Arduino Mega

Nejlepší články z blogu

Nilan Modbus OpenHAB
Nilan VP18 vs OpenHABHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku si ukážeme propojení aktivní rekuperační jednotky Nilan, v našem případě typ VP18 K WT s OpenHAB 3. Komunikací přes Modbus je možné načítat celou škálu hodnot, ale hlavně také řídit jednotku skrze OpenHAB. To nám umožňuje dálkově nebo programově měnit výkon a nastavení větrání v závislosti na režimu (noc, vaření atd.)

Základ - Winbox, DHCPHodnocení: 
0%

V tomto seriálu se podíváme na postupné nastavení zařízení značky MikroTik pro domácí použití nebo malou firmu (do 10 lidí). V prvním článku se budeme věnovat úvodnímu nastavení - stáhneme si Winbox a nastavíme DHCP pro primární síť a jednu hostovskou síť. Stejně tak upravíme i Wifi.

PiHome - Chytry dum mereni spotreby elektriny
Měření spotřeby domu po fázíchHodnocení: 
80%

V tomto příspěvku ukážeme jak lze řešit měření aktuální spotřeby po fázích v rodinném domě. Lze použít různé komerční zařízení, bohužel nativní MQTT zařízení jsme nenašli. V našem případě jsme tedy zvolili kvůli existující síti Z-Wave produkt Aeotec Home Energy Meter Gen5.

DIY Alarm
Alarm z existujících PIR senzorů v chytrém doměHodnocení: 
100%

V chytrém domě, kde PIR čidla neslouží jenom ke spínání světel při pohybu, je možné tyto čidla vyžít k zjištění přítomnosti osob v dané místnosti. Na těchto informacích se dá postavit poměrně spolehlivý domácí necertifikovaný zabezpečovací systém. V tomto postupu naleznete logiku jakým způsobem to může fungovat v softwaru OpenHAB 3 na našem demo příkladě chytrého domu.

Arduino PIR - možnost deaktivace, časovač a denní doba
Pokročilé nastavení PIR čidel pro řízení světel v OpenHABHodnocení: 
100%

PIR čidlo HC-SR501 obsahuje mechanické nastavení dosahu záběru a délky sepnutí. V inteligentním domě ale chceme mít možnost variabilně parametry PIR měnit. Ukážeme jak PIR čidlo nastavit tak, aby šlo v aplikaci nebo vypínačem deaktivovat a volitelně nastavovat délku svícení.

Centrální tablet pro chytrý dům
Centrální tablet pro ovládání chytrého domuHodnocení: 
80%

Centrální tablet nebo starší smartphone se perfektně hodí jako centrální ukazatel informací o stavu v domě a také k jeho ovládání. Zpravidla nahrazuje videovrátného a můžete si na něm pustit například oblíbenou hudbu při vaření nebo číst recepty. V článku popíšeme funkční příklad takového "wall" tabletu a jeho nastavení v tzv. kiosk módu, aby nesvítíl po nocích a reagoval jenom když je někdo poblíž.

Persistent linux live USB
Vytvoření persistent live USB LinuxuHodnocení: 
100%

Většina distribucí linuxu existuje v "live" provedení, tz. že po rozbalení jej můžete používat přímo z flash disku nebe externiho SSD. Po uložení práce se vám ale klasická live distribuce znovu uvede to výchozího nastavení. Toto řeší tzv. persistent live instalace. Ukážeme si jak jej vytvořit na Linuxu nebo Windows.

Jabltron propojení s chytrou domácností
Propojení Jablotronu s OpenHABHodnocení: 
0%

V tomto článku si představíme užitečný "binding" pro OpenHAB hlavně v tuzemských instalacích kde je hodně zastoupen alarm od firmy Jablotron. Propojení alarmu s chytrou domácností nám umožní reagovat na stav zakódování/odkodování domu. Typicky při zákodování domu zhasnout všechna světla, zavřít přívod vody, vypnout cirkulaci TUV, vypnout spínáne zásuvky a cokoliv dalšího co nepotřebujete v provozu nejste-li doma.

Thunderbird vs Exchange email and calendar
Thunderbird vs MS ExchangeHodnocení: 
0%

V tomto článku si ukážeme jak provozovat firemní poštu a kalendář postavenou na MS Exchange 20xx s Thunderbirdem na jakḱoliv distribuci Linuxu. Používám toto řešení k spokojenosti přes 8 let od verze Exchange 2013 - 2016 - 2019.