5. díl - Spínání silových obvodů (světla, zásuvky, topení atd.)

Spínání silových obvodů - zásuvek, světel, žaluzií, zavlažování a podobných zařízení na 230V je jedním za základních funkcí inteligentního domu. V Pi-Home používáme Arduino relé 230V/2A, které spína galvanicky oddělené instalační relé 230V 16 nebo 20A. V případě vícefázových okruhu se volí vícefázové instalační relé.

 

Co budeme potřebovat:

2. díl - OpenHAB na Raspberry Pi

Originál Arduino Mega s originál Ethernet 2 Shieldem (DIN držák)

Arduino SSR "High Trigger" relé 8x2A/230V (DIN držák)

Instalační relé např. EATON Z-R230/S nebo tižší Hager ERC125S případně vícefázové EATON Z-R230/4S

Zdroj DC 5V 40W (DIN)

 

 

Napájení a propojení

Arduino Mega je připojeno k RPi přes USB a pomocí LAN do interní sítě. K pinům Arduina je připojeno 8x2A/230V "High Trigger" relé. Napětí je zde přivedeno z externího zdroje DC 5V 40W. Dle počtů ovládaných výstupů můžete na DIN lištu umístit potřebné množství těchto relé a propojit je s Arduinem. Relé pak uzavírají okruh s instalačním relé v silové části rozvaděče. Pro vícefázové okruhy/spotřebiče použijte vícefázové instalační relé. Silnoproudů část si nechte naprojektovat od elektrikáře silnoproudu kde je pak samozřejmě nutná revize.

Tip: "High Trigger" relé doporučujeme z ochranného důvodu, kdyby náhodou odešel zdroj DC nedojde k sepnutí všech relé jako u "Low Trigger" modulů.

Jednoduché schéma ovládání silnoproudu

 

Pi-Home - ovládání silových obvodů

Celkový náhled na slaboproudý rozvaděč

Domácí automatizace svépomocí - rozvaděč

 

 

 

Software

Pro ovládaní Arduino relé je vám k dispozici jednoduchý sketch, který odposloucháva MQTT komunikaci. V případě specifického tvaru topicu a hodnoty se zapne relé a tímto uzavře okruh. Pokud je těchto relé desek více, doporučuji je mít na samostatném Arduinu a nekombinovat na jednom Arduinu senzory, PIR a silnoproudé obvody.

Ukázkový sketch

V tomto jednoduchém sketchi jsou použité knihovny SPI.h, Ethernet2.h a PubSubClient.h. V adresáři pro Arduino se musí nacházet Makefile (název souboru) s obsahem níže. Zde je uvedeno, jaké knihovny budeme načítat a kde jsou umístěny. Knihovny můžete vyhledat na internetu a stáhnout. Dále je v Makefile jednoznačná specifikace Arduina, my používáme specifický název, jak se Arduino hlásí na cestě /dev/serial/by-id/usb-Arduinoxxxx  Jednoduše jděte v SSH do této složky a zkuste zapojit/odpojit dané Arduino a zaznamenejte si jaký název se zde objeví. Jméno zařízení zkopírujte do Makefile níže. V sketchi jsou pak deklarované proměnné (piny), na kterých jsou připojeny jednotlivé relé desky a logika odposlechu MQTT pro akci, nějaký reconnect, atd.

 

Vzorový "Makefile"

ARDUINO_DIR = /usr/share/arduino
BOARD_TAG    = mega2560
ARDUINO_PORT = /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85036313530351F0E032-if00
(nahraďte vlastním názvem)

USER_LIB_PATH = /usr/share/arduino/libraries/
ARDUINO_LIBS = Ethernet2 SPI pubsubclient
include /usr/share/arduino/Arduino.mk

 

Vzorový sketch "ArduinoPA1.ino"

 /*
 Arduino 1 (PA01)
 
  - connects to an MQTT server
  - publishes "hello world" to the topic "pihome"
  - subscribes to the topic "pihome/xxx"
  - controls as many relays as defined
  - turns on/off a specific led when it receives a specific "on"/"off" from the "pihome/xxx" topic
  - multiple arduino's with same generic sketch can run parallel to each other
  - multiple arduino's need each to have a unique ip-addres, unique mac address and unique MQTT client-ID
  - tested on arduino-mega with W5500 ethernet shield
*/

//------------------------------------------------------------------------------

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <PubSubClient.h>

// Set relay variables to Arduino digital pins

//PR01
// pin 0 RX
// pin 1 TX
// pin 4 (SS for SD Card)
int L011 = 5;
int L012 = 6;
int L013 = 7;
int L014 = 8;
int L021 = 9;
// pin 10 (SS for Ethernet)
int L022 = 11;
int L031 = 12;
int L041 = 13;


//PR02
int L042 = 2;
int L043 = 3;
int L111 = 14;
int L112 = 15;
int L121 = 16;
int L122 = 17;
int L131 = 18;
int L141 = 19;
// pin 20 SDA
// pin 21 SCL

//PR03
int L151 = 22;
int L152 = 24;
int L153 = 26;
int L154 = 28;
int L155 = 30;
int L156 = 32;
int L161 = 34;
int L201 = 36;
//PR04     
int L211 = 23;
int L212 = 25;
int L221 = 27;
int L231 = 29;
int L241 = 31;
int S011 = 33;
int S012 = 35;
int S013 = 37;          
//PR05     

int S014 = 38;
int S015 = 40;
int S016 = 42;
int S111 = 44;
int S121 = 46;
int S131 = 47;
int S141 = 48;
int S142 = 49;
//PR06     
int S151 = 39;
int S152 = 41;
int S153 = 43;
int S154 = 45;

// pin 50 (SS for Ethernet)
// pin 51 (MOSI)
// pin 52 (MISO)
// pin 53 (SCK)

//PR07
//A0 (D54)
// int Rez = 54;
// int Rez = 55;
// int Rez = 56;
// int Rez = 57;
// int Rez = 58;
// int Rez = 59;
// pin 60 inaccesibble
// int Rez = 61;

int S155 = 63;
int S161 = 64;
int S201 = 65;
int S211 = 66;
int S221 = 67;
int S231 = 68;
int S241 = 69;
//A15 (D69)

// Set variables to act as virtual switches
// Set variable values initially to LOW (and not HIGH)
// HIGH or LOW as defautl is based on Relay Board               

//PR01
int ValL011 = LOW;
int ValL012 = LOW;
int ValL013 = LOW;
int ValL014 = LOW;
int ValL021 = LOW;
int ValL022 = LOW;
int ValL031 = LOW;
int ValL041 = LOW;
//PR02
int ValL042 = LOW;
int ValL043 = LOW;
int ValL111 = LOW;
int ValL112 = LOW;
int ValL121 = LOW;
int ValL122 = LOW;
int ValL131 = LOW;
int ValL141 = LOW;
//PR03
int ValL151 = LOW;
int ValL152 = LOW;
int ValL153 = LOW;
int ValL154 = LOW;
int ValL155 = LOW;
int ValL156 = LOW;
int ValL161 = LOW;
int ValL201 = LOW;
//PR04
int ValL211 = LOW;
int ValL212 = LOW;
int ValL221 = LOW;
int ValL231 = LOW;
int ValL241 = LOW;
//int REZ=

//PR05
int ValS011 = LOW;
int ValS012 = LOW;
int ValS013 = LOW;
int ValS014 = LOW;
int ValS015 = LOW;
int ValS016 = LOW;
int ValS111 = LOW;
//PR06
int ValS121 = LOW;
int ValS131 = LOW;
int ValS141 = LOW;
int ValS142 = LOW;
int ValS151 = LOW;
int ValS152 = LOW;
int ValS153 = LOW;
int ValS154 = LOW;

//PR07
int ValS155 = LOW;
int ValS161 = LOW;
int ValS201 = LOW;
int ValS211 = LOW;
int ValS221 = LOW;
int ValS231 = LOW;
int ValS241 = LOW;

//---------------------------------------------------------------------------

// Arduino MAC address must be unique for every node in same network
// To make a new unique address change last letter
// Arduino 1
byte mac[]    = { 0xCC, 0xFA, 0x0C, 0xCA, 0x19, 0x01 };  

// Unique static IP address of this Arduino 1
IPAddress ip(10,0,0,171);


// IP Address of your MQTT broker (OpenHAB server)
byte server[] = { 10, 0, 0, 24 };

// Handle and convert incoming MQTT messages ----------------------------------------void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived
  String content="";
  char character;
  for (int num=0;num<length;num++) {
      character = payload[num];
      content.concat(character);
  }   
 
//Relay Power
// Set specific virtual switches on basis of specific incoming messages ----------------------------
 
  if (content == "L011_on")  { ValL011 =  HIGH; }
  if (content == "L011_off") { ValL011 =  LOW; }  
  if (content == "L012_on")  { ValL012 =  HIGH; }
  if (content == "L012_off") { ValL012 =  LOW; }  
  if (content == "L013_on")  { ValL013 =  HIGH; }
  if (content == "L013_off") { ValL013 =  LOW; }  
  if (content == "L014_on")  { ValL014 =  HIGH; }
  if (content == "L014_off") { ValL014 =  LOW; }  
  if (content == "L021_on")  { ValL021 =  HIGH; }
  if (content == "L021_off") { ValL021 =  LOW; }  
  if (content == "L022_on")  { ValL022 =  HIGH; }
  if (content == "L022_off") { ValL022 =  LOW; }  
  if (content == "L031_on")  { ValL031 =  HIGH; }
  if (content == "L031_off") { ValL031 =  LOW; }  
  if (content == "L041_on")  { ValL041 =  HIGH; }
  if (content == "L041_off") { ValL041 =  LOW; }
 
  if (content == "L042_on")  { ValL042 =  HIGH; }
  if (content == "L042_off") { ValL042 =  LOW; }  
  if (content == "L043_on")  { ValL043 =  HIGH; }
  if (content == "L043_off") { ValL043 =  LOW; }  
  if (content == "L111_on")  { ValL111 =  HIGH; }
  if (content == "L111_off") { ValL111 =  LOW; }  
  if (content == "L112_on")  { ValL112 =  HIGH; }
  if (content == "L112_off") { ValL112 =  LOW; }  
  if (content == "L121_on")  { ValL121 =  HIGH; }
  if (content == "L121_off") { ValL121 =  LOW; }  
  if (content == "L122_on")  { ValL122 =  HIGH; }
  if (content == "L122_off") { ValL122 =  LOW; }  
  if (content == "L131_on")  { ValL131 =  HIGH; }
  if (content == "L131_off") { ValL131 =  LOW; }  
  if (content == "L141_on")  { ValL141 =  HIGH; }
  if (content == "L141_off") { ValL141 =  LOW; }
 
  if (content == "L151_on")  { ValL151 =  HIGH; }
  if (content == "L151_off") { ValL151 =  LOW; }  
  if (content == "L152_on")  { ValL152 =  HIGH; }
  if (content == "L152_off") { ValL152 =  LOW; }  
  if (content == "L153_on")  { ValL153 =  HIGH; }
  if (content == "L153_off") { ValL153 =  LOW; }  
  if (content == "L154_on")  { ValL154 =  HIGH; }
  if (content == "L154_off") { ValL154 =  LOW; }  
  if (content == "L155_on")  { ValL155 =  HIGH; }
  if (content == "L155_off") { ValL155 =  LOW; }  
  if (content == "L156_on")  { ValL156 =  HIGH; }
  if (content == "L156_off") { ValL156 =  LOW; }  
  if (content == "L161_on")  { ValL161 =  HIGH; }
  if (content == "L161_off") { ValL161 =  LOW; }  
  if (content == "L201_on")  { ValL201 =  HIGH; }
  if (content == "L201_off") { ValL201 =  LOW; }  
 
  if (content == "L211_on")  { ValL211 =  HIGH; }
  if (content == "L211_off") { ValL211 =  LOW; }  
  if (content == "L212_on")  { ValL212 =  HIGH; }
  if (content == "L212_off") { ValL212 =  LOW; }  
  if (content == "L221_on")  { ValL221 =  HIGH; }
  if (content == "L221_off") { ValL221 =  LOW; }  
  if (content == "L231_on")  { ValL231 =  HIGH; }
  if (content == "L231_off") { ValL231 =  LOW; }  
  if (content == "L241_on")  { ValL241 =  HIGH; }
  if (content == "L241_off") { ValL241 =  LOW; }
 
  if (content == "S011_on")  { ValS011 =  HIGH; }
  if (content == "S011_off") { ValS011 =  LOW; }  
  if (content == "S012_on")  { ValS012 =  HIGH; }
  if (content == "S012_off") { ValS012 =  LOW; }  
  if (content == "S013_on")  { ValS013 =  HIGH; }
  if (content == "S013_off") { ValS013 =  LOW; }  
  if (content == "S014_on")  { ValS014 =  HIGH; }
  if (content == "S014_off") { ValS014 =  LOW; }  
  if (content == "S015_on")  { ValS015 =  HIGH; }
  if (content == "S015_off")  { ValS015 =  LOW; }  
  if (content == "S016_on")  { ValS016 =  HIGH; }
  if (content == "S016_off") { ValS016 =  LOW; }  
  if (content == "S111_on")  { ValS111 =  HIGH; }
  if (content == "S111_off") { ValS111 =  LOW; }
 
  if (content == "S121_on")  { ValS121 =  HIGH; }
  if (content == "S121_off") { ValS121 =  LOW; }  
  if (content == "S131_on")  { ValS131 =  HIGH; }
  if (content == "S131_off") { ValS131 =  LOW; }  
  if (content == "S141_on")  { ValS141 =  HIGH; }
  if (content == "S141_off") { ValS141 =  LOW; }  
  if (content == "S142_on")  { ValS142 =  HIGH; }
  if (content == "S142_off") { ValS142 =  LOW; }  
  if (content == "S151_on")  { ValS151 =  HIGH; }
  if (content == "S151_off") { ValS151 =  LOW; }  
  if (content == "S152_on")  { ValS152 =  HIGH; }
  if (content == "S152_off") { ValS152 =  LOW; }  
  if (content == "S153_on")  { ValS153 =  HIGH; }
  if (content == "S153_off") { ValS153 =  LOW; }  
  if (content == "S154_on")  { ValS154 =  HIGH; }
  if (content == "S154_off") { ValS154 =  LOW; }  

  if (content == "S155_on")  { ValS155 =  HIGH; }
  if (content == "S155_off") { ValS155 =  LOW; }  
  if (content == "S161_on")  { ValS161 =  HIGH; }
  if (content == "S161_off") { ValS161 =  LOW; }  
  if (content == "S201_on")  { ValS201 =  HIGH; }
  if (content == "S201_off") { ValS201 =  LOW; }  
  if (content == "S211_on")  { ValS211 =  HIGH; }
  if (content == "S211_off") { ValS211 =  LOW; }  
  if (content == "S221_on")  { ValS221 =  HIGH; }
  if (content == "S221_off") { ValS221 =  LOW; }  
  if (content == "S231_on")  { ValS231 =  HIGH; }
  if (content == "S231_off") { ValS231 =  LOW; }  
  if (content == "S241_on")  { ValS241 =  HIGH; }
  if (content == "S241_off") { ValS241 =  LOW; }
 
 
 

  // Set digital pin states according to virtual switch settings

  digitalWrite(L011, ValL011);
  digitalWrite(L012, ValL012);
  digitalWrite(L013, ValL013);
  digitalWrite(L014, ValL014);
  digitalWrite(L021, ValL021);
  digitalWrite(L022, ValL022);
  digitalWrite(L031, ValL031);
  digitalWrite(L041, ValL041);
 
  digitalWrite(L042, ValL042);
  digitalWrite(L043, ValL043);
  digitalWrite(L111, ValL111);
  digitalWrite(L112, ValL112);
  digitalWrite(L121, ValL121);
  digitalWrite(L122, ValL122);
  digitalWrite(L131, ValL131);
  digitalWrite(L141, ValL141);
 
  digitalWrite(L151, ValL151);
  digitalWrite(L152, ValL152);
  digitalWrite(L153, ValL153);
  digitalWrite(L154, ValL154);
  digitalWrite(L155, ValL155);
  digitalWrite(L156, ValL156);
  digitalWrite(L161, ValL161);
  digitalWrite(L201, ValL201);

  digitalWrite(L211, ValL211);
  digitalWrite(L212, ValL212);
  digitalWrite(L221, ValL221);
  digitalWrite(L231, ValL231);
  digitalWrite(L241, ValL241);


  digitalWrite(S011, ValS011);
  digitalWrite(S012, ValS012);
  digitalWrite(S013, ValS013);
  digitalWrite(S014, ValS014);
  digitalWrite(S015, ValS015);
  digitalWrite(S016, ValS016);
  digitalWrite(S111, ValS111);

  digitalWrite(S121, ValS121);
  digitalWrite(S131, ValS131);
  digitalWrite(S141, ValS141);
  digitalWrite(S142, ValS142);
  digitalWrite(S151, ValS151);
  digitalWrite(S152, ValS152);
  digitalWrite(S153, ValS153);
  digitalWrite(S154, ValS154);

  digitalWrite(S155, ValS155);
  digitalWrite(S161, ValS161);
  digitalWrite(S201, ValS201);
  digitalWrite(S211, ValS211);
  digitalWrite(S221, ValS221);
  digitalWrite(S231, ValS231);
  digitalWrite(S241, ValS241);
 
 
}

// Initiate instances -----------------------------------

EthernetClient arduino1;
PubSubClient client(server, 1883, callback, arduino1);
void setup()
{

  digitalWrite(L011, LOW);  
  digitalWrite(L012, LOW);
 
  pinMode(L011, OUTPUT);  
  pinMode(L012, OUTPUT);

  // Setup ethernet connection to MQTT broker
  Ethernet.begin(mac, ip);
  if (client.connect("arduino1", "openhabian", "openhabian")) {                             
    client.publish("pihome","Hello world - here Arduino1 with IP 10.0.0.171");
    client.subscribe("pihome/lights");
     client.subscribe("pihome/sockets");
                                   
  }
}


//-----------------------------------------------
long lastReconnectAttempt = 0;

boolean reconnect() {
  if (client.connect("arduino1", "openhabian", "openhabian")) {
    // Once connected, publish an announcement...
    client.publish("pihome","Arduino 1 - reconnected");
    client.subscribe("pihome/lights");
    client.subscribe("pihome/sockets");
  }
  return client.connected();
}
//----------------------------------------------


void loop()
{
 
  if (!client.connected()) {
    long now = millis();
    if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
      lastReconnectAttempt = now;
      // Attempt to reconnect
      if (reconnect()) {
        lastReconnectAttempt = 0;
      }
    }
  } else {
    // Client connected

    client.loop();
}
 
}

// End of sketch ---------------------------------


 

OpenHAB 3

V OpenHAB by jste již měli dle tutoriálu mít světla a zásuvky. Zkuste je z mobilu zapnout/vypnout a vaše relé by na tyto úkony mělo reagovat. Toto řešení lze neomezeně rozšířit. Máme zkušenosti s bezproblémovou instalaci až s 200 relé.

 

Tip: Na jednu desku Arduino Mega s Ethernet shieldem se vejde až 6 kusů 8x SSR relay board co je až 48 světel/zásuvek/čerpadel atd. na jedno Arduino Mega

Nejlepší články z blogu

SmartHome WhatsApp notifikace OpenHAB, Home Assistant
WhatsApp - notifikace zdarmaHodnocení: 
0%

Rádi byste dostávali notifikace z chytré domácnosti formou zpráv do WhatsApp messengeru? Ačkoliv z tohoto messengeru nejsme nadšení, mnoho lidí jej používá a je zbytečné instalovat jiný pouze kvůli chytrému domu. Pro daný kontakt je pak možné nastavit specifické zvonění, takže budete hned vědět, že zpráva přišla z vašeho domu. Našli jsme možnost, jak toto využívat bez poplatku. Jmenuje se CallMeBot...

Tailscale - VPN bez veřejné IP
Tailscale - přístup bez veřejné IP adresyHodnocení: 
100%

Služba Tailscale řeší přístup mezi jednotlivými zařízeními, pokud nemáte možnost veřejné IP adresy. Pro jednoho uživatele je zdarma s podporou max 100 zařízení. Ukážeme si jak Tailscale nainstalovat na Raspberry Pi, které budeme mít někde doma a do klienta (Android, iPhone) ze kterého budeme chtít přistupovat k domácímu Raspberry Pi. Náším příkladem bude vzdálený přístup k OpenHAB běžícím na Raspberry Pi. Nicméně stejné nastavení platí pro spoustu jiných aplikací - domácí NAS, PiHole, Home Assistant, Domoticz, NextCloud a jiné.

Shelly MQTT implementace
Shelly a OpenHABHodnocení: 
100%

Značka Shelly je známa svými produkty komunikujicími hlavně přes WiFi a zahrnujicími ovládané zásuvky, relé pod vypínače, relé pro ovládaní žaluzíí a mnoho dalších produktů. Jedna z výhod pro nasazení je možnost načítat a taky ovládat tyto zařízení pomocí univerzálního protokolu MQTT. Napříč existujícímu addonu pro OpenHAB i Home Assistant si ukážeme jak používat Shelly zařízení bez instalace jakéhokoliv rozšíření.

Victron & OpenHAB
Victron a chytrý důmHodnocení: 
100%

V tomto příspěvku si ukážeme jak načítat informace z fotovoltaické elektrárny od firmy Victron. Propojíme se s jednotkou Cerbo přes MQTT. Na základě těchto hodnot pak můžeme spínat různé spotřebiče (topení, bojler atp.) a předejít plýtvání baterie pro velké spotřebiče v době, kdy nemusí běžet atp.

GoodWe a chytrá domácnost
Smart Home a GoodWeHodnocení: 
100%

V příspěvku ukážeme krok po kroku jak komunikovat chytrou domácnosti přímo se střídačem Goodwe a dostávát aktuální informace (narozdíl od SEMS portálu). Tyto informace jsou nezbytné pokud chceme v chytrém domě nějak reagovat na aktuální parametry např. spínání dodatečného chlazení nebo spínání zásuvky se zátěží.

Ovládání domu hlasem
Hlasové ovládání domu AlexouHodnocení: 
100%

V tomto článku propojíme hlasového asistenta Amazon Echo Dot s open source domácí automatizací. Nepoužíváme OpenHAB Cloud, tz. vše běží lokálně. V tomto případě je nutných pár nastavení navíc, nicméně výsledek stojí za to!

NFC Tag Chytrý dům
NFC tagy v chytrém doměHodnocení: 
100%

NFC (Near Field Communication) tagy jsou malé plastové nebo papírové nálepky, které mohou být použity k automatizaci různých funkcí v domácnosti. V čláku vám ukážeme příklady použití a návod jak zapsat akci na NFC tag pomocí mobilního telefonu.

WireGuard iOS
Nastavení WireGuard připojení v iOSHodnocení: 
0%

V tomto článku najdete podrobný návod, jak se připojit k WireGuard VPN z iOS.

WireGuard z Androidu
Nastavení WireGuard připojení v AndroiduHodnocení: 
100%

V tomto článku najdete podrobný návod, jak se připojit k WireGuard VPN z Androidu.

WireGuard na routerech MikroTikHodnocení: 
90%

Článek popisuje svépomocné zprovoznění VPN protokolu WireGuard na zařízeních MikroTik s verzí RouterOS 7 a vyšší. Tato fenomenální VPN je velmi rychlá, bezpečná a snadno nastavitelná v domácem prostředí. Dá se říct že moméntálně je to nejlepší VPN pro domácí použití dostupné široké veřejnosti.